Prohlášení o přístupnosti

Tento web se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG 1.0 a Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., informačních systémech veřejné správy.

Na předchozí stránku se vrátíte tlačítkem Zpět ve vašem prohlížeči.